New Event Horses

HetPaleiszaterdag 18 februari 201719:00

Wie stuurt wie?
Wie vertrouwt wie?
Hoe groot is het verschi
tussen klein en groot?
Is macht hetzelfde als manipulatie?

Horses wordt een energieke dansvoorstelling met drie volwassen dansers en vijf jonge kinderen tussen acht en elf jaar. Allemaal zijn ze verbonden in een unieke één-op-één-relatie, zoals ruiter en paard. Wat je op scène ziet, vertrekt vanuit de jonge en oudere dansers zelf en vanuit hun onderlinge relatie(s). Op die manier krijg je inzicht in de kracht en integriteit van menselijke verhoudingen. En in hun universele energie. Horses gaat over groot willen zijn en over kind willen blijven, over macht en kwetsbaarheid, over dragen en gedragen worden.

kabinet k gebruikt een danstaal die met weinig veel vertelt. Live muziek, de aanwezigheid van verschillende generaties op de scène en de invloed van de beeldende kunsten zijn constanten in hun werk. De creaties van Joke Laureyns enKwint Manshoven bevinden zich op die delicate grens tussen wat kinderen kunnen lezen en volwassenen zullen (h)erkennen. De poëzie van hun werk is universeel.

De volgende jaren werken kabinet k en HETPALEIS structureel samen. Horses wordt de eerste voorstelling in dit parcours.

Tickets: www.hetpaleis.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news