New Event Le Cri de la Chair

deSingel Antwerpenvrijdag 12 januari 201820:00

De Japanse Butohdans (ook wel dans van de duisternis of van de ziel) is één van de inspiratiebronnen voor ‘Le Cri de la Chair’ van de Burkinese danser, choreograaf en musicus Seydou Boro. De groep bevindt zich in een afgebakende ruimte, zoals in een ‘fogo’. In het Dioula is de ‘fogo’ een publieke plaats waar mensen mogen spreken over de meest gevoelige, moeilijke onderwerpen. De schreeuw waarvan sprake in de titel, is een kreet van een groep waarin elk lid een manier zoekt om samen vooruit te komen. Een horde die in één adem de beweging van één enkel lichaam uitdrukt. U hoort gezangen en tekst in het Fon, de taal die men in het zuiden van Benin spreekt. De poëzie vertelt over het lichaam als ‘rauw’ materiaal: zijn pijnen, genot, veroudering. ‘Le Cri de la Chair’ is een fysieke voorstelling over leed, zweet en tranen, maar ook over de kracht van het samenzijn

Tickets: www.desingel.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news