New Event Grondwerk

deSingel Antwerpenvrijdag 15 september 201720:00

Lucinda Ra is een collectief van jonge kunstenaars uit het theater, de muziek en de beeldende kunst met een uitgesproken sociaal engagement. Zij willen expliciet buiten de gangbare ordening der dingen opereren. Voor hen is kunst immers niet alleen een vorm van troost en onderkomen, maar ook de mogelijkheid tot het zoeken en vinden van oplossingen. ‘Grondwerk’ wordt een soort driedaags minifestival met performances, lezingen, een expo en een fanfareconcert. Het centrale thema: de sociale stad waar meer uitwisseling is tussen mensen, waar meer verhalen met elkaar gedeeld worden. De makers verzamelen in sociale woonwijken in Gent en Antwerpen verhalen van mensen die leven in precaire omstandigheden. De vaste kern van Lucinda Ra wordt voor de gelegenheid aangevuld met beeldend kunstenares Sofie Van der Linden, danseres Sarah Sampelayo en scenograaf Sven Roofthooft.

Tickets: www.desingel.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news