New Event Synchroon

HetPaleisdonderdag 21 september 201719:15

In 2014 onderzocht choreograaf Karolien Verlinden samen met Wannes Deneer bij fABULEUS hoe geluiden onze verbeelding prikkelen en verwachtingen scheppen. Dit resulteerde in het indrukwekkende dUb, letterlijk en figuurlijk een KNALvoorstelling.

Synchroon diept de verbeeldingswereld rond bruitage en herkenbare situaties verder uit. In een decor van geluids- en tekstfragmenten ontstaat stap voor stap een hoogspanningsveld. Drie dansers wisselen blikken van goedkeuring, achterdocht, angst, verrassing, desinteresse, blijdschap en dreiging af. ?Zo ontstaat een nieuwe, absurde realiteit die verdacht veel lijkt op onze maatschappij in al haar kleurrijke diversiteit.

Tickets: www.hetpaleis.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!






Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news