New Event Dit zijn de namen

Bourla Antwerpendinsdag 17 oktober 201720:00

NTGent zet Philipp Becker in voor de enscenering van Dit zijn de namen, naar de roman van de bekroonde Nederlandse schrijver Tommy Wieringa.

Becker wordt beschouwd als een van de opkomende regietalenten in Duitsland en een man met een missie: “Voor mij is het theater een plek van ontmoeting, waar verhalen, geschiedenis en mythologie steeds opnieuw in de directe communicatie met de toeschouwer naar het nu worden gehaald.” Becker werkt als vaste regisseur bij het Theater Lindenhof, een bijzonder gezelschap dat zich in de luwte van de grote Duitse stadstheaters ophoudt en nieuwe vertelvormen ontwikkelt vanuit een maatschappelijk en politiek bewustzijn. In een bijna schokkende eenvoud vertelt Dit zijn de namen het verhaal van verloren mensen, mensen met een schijnbaar hopeloze geschiedenis: een man op zoek naar betekenis in zijn leven, een groep vluchtelingen op zoek naar hun eigen menselijkheid in de grote wereld. In Dit zijn de namen toont Wieringa hoe klassieke samenlevingsmodellen hun vorm verloren hebben en morele denkkaders zijn afgebrokkeld. Maar hij zoekt ook naar kiemen van nieuwe samenlevingsvormen, voorbij het failliet. Tussen de personages ontstaan nieuwe verhoudingen en krijgt de liefde een gezicht dat danig verschilt van het in onze samenleving gangbare, geïdealiseerde beeld...
Dit zijn de namen werd geselecteerd voor Theaterfestival Nederland 2016.

Tickets: www.toneelhuis.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news