New Event Misconnected

MAS Antwerpenwoensdag 16 augustus 201712:00

Een jaar lang liet theatermaakster Kyoko Scholiers een zelfgebouwd telefoonhokje rondreizen. Dat telefoonhokje ging langs bij mensen die niet meer verbonden zijn met de samenleving. Kyoko belde elk seizoen een uur met hen. Ze sprak met gevangenen, vluchtelingen, daklozen en kinderen die opgroeien zonder ouders. Maar ook met prostituees, patiënten en pechvogels.

Kyoko stopte al die verhalen in vier telefooncellen. In de cel neem je de hoorn van de haak. Je kiest een verhaal en draait een nummer. Aan de andere kant van de lijn hoor je de stem van een onbekende beller, met verzuchtingen waar jij de stille getuige van bent. Elk verhaal duurt 5 minuten. 

Deze installatie is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. We voorzien een stoel als je slecht te been bent.

Tickets: www.zva.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news