New Event Victor of de kinderen aan de macht

Monty Antwerpenzaterdag 18 november 201720:30

‘Er zijn geen kinderen meer, er zijn nooit kinderen geweest.

Dood Paard speelt Victor of de kinderen aan de macht, een briljant maar zelden gespeeld vaudevillestuk, dat Roger Vitrac schreef in 1928.

Op zijn negende verjaardag beslist Victor om niet langer het voorbeeldige kind te zijn. Hij trekt het vloerkleed onder de tafel vandaan, zaagt de poten van de stoelen af en speelt met zijn zesjarige vriendinnetje vol hilariteit het overspel tussen zijn vader en haar moeder na.

De volwassenen verstijven van schaamte en ongemak. Manipulerend en provocerend ontmaskert Victor gedurende het stuk de kleinburgerlijkheid, het bedrog en het gehuichel van de ouders. De façade valt in stukken en de volwassenen proberen vertwijfeld de scherven bij elkaar te zoeken maar bij iedere stap valt hun leven verder uit elkaar.

Op het einde van Victors verjaardag ligt het overspel op straat, is er geen weg terug, is het zesjarige vriendinnetje van huis weggelopen en heeft haar vader zich opgehangen. Victor besluit te sterven. De kinderen zullen niet, zoals afgesproken, binnen de lijntjes kleuren. Ze schieten de volwassenen recht in hun kruis!

met Gillis Biesheuvel, Janneke Remmers, Manja Topper, Linda Zijl en Louis van der Waal | tekst Roger Vitrac

Tickets: www.monty.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news