New Event Pointless International

Monty Antwerpenvrijdag 1 december 201720:30

‘t Barre Land en Maatschappij Discordia hebben in seizoen 2014-2015 ‘Pointless International’ gemaakt en komen nu terug met het vervolg. Vincent van den Berg, Czeslaw de Wijs, Matthias de Koning en Jorn Heijdenrijk - hierna te noemen Joey, Sugar, Buster en Coco, ofwel de clowns – brengen ‘Pointless International brings Poly-Interpretability’.

‘Poly-interpretability’ is een Engels gesproken internationale clowns-voorstelling. In navolging van hoe de klassieke clowns-scènes zich vanaf het begin van de 19e eeuw langzaam vanuit Parijs over Europa hebben verspreid, heeft Pointless International de wens om deze met eenzelfde kracht, originaliteit en intimiteit opnieuw op te voeren. Pointless International verbindt het beste van het toneel met het beste van het circus!

De lege ring binnenkomen met de handen in z‘n zakken en iets doen ‘met niets’- dat is de essentie van de clown. Of is de essentie: ‘niets doen’ met iets, omdat alle pogingen om tot iets te komen niet zijn gelukt? En wat is niet gelukt? Falen is inherent aan elke handeling, alleen díe relativering maakt progressie mogelijk. Maar wat is progressie, wie is de verwaande dwaas die dat woord heeft uitgevonden? Ziehier: ‘Pointless International’ brengt ‘poly-interpretability’ – en gaat door waar het gebleven was…

Pointless International schuwt vermaak en amusement niet, integendeel! Maar wees gewaarschuwd: Ook clowns kunnen niet meer dan een tijdelijke schuilplaats zijn, een moment van stilstand in het vallen. Of anders gezegd: Het artistieke vakmanschap van de clowns biedt méér dan alleen oppervlakkig vermaak. De inhoudelijke kant is de grootste grap (óf mogen we er hier met niet minder clowneske ironie en verwijzend naar onze naam Pointless International aan toevoegen dat het gebrek aan inhoud onze inhoud vormt!). Clown zijn is een existentiële beproeving, of béter: clowns zijn een existentiële beproeving!

Tickets: www.monty.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news