New Event Atelier

Kaaitheater Brusselwoensdag 28 februari 201820:30

Hebben toneelmakers – zoals beeldhouwers en schilders – een atelier om hun ideeën in materie om te zetten? En zo ja, hoe ziet dat atelier er dan uit? Wat en waar en hoe en wanneer en waarom werken ze? Is het werken? Hoe schetsen ze karakters? Wat zetten ze in de verf? Zijn ze een tableau? Zijn ze hun eigen en elkaars model? Zijn ze een zelfportret?

Matthias de Koning, Damiaan De Schrijver en Peter Van den Eede zetten het onderzoek verder dat ze initieerden met hun meesterlijke polycoproductie Vandeneedevandeschrijver-vandekoningendiderot. In een bifrontale opstelling reconstrueren ze de vierde wanden, om die vervolgens weer te slopen. Welkom in dit laboratorium van het naturalisme, realisme en hyperrealisme!

Tickets: kaaitheater.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter