New Event TrapTown

deSingel Antwerpendonderdag 14 februari 201920:00

Wim Vandekeybus is gefascineerd door antieke mythen. Wat hem aanspreekt, is hun universeel karakter en hun vermogen om helderheid te scheppen in het complexe weefsel van menselijke relaties. Vandekeybus beschouwt zich niet als een choreograaf pur sang, toch staat in al zijn voorstellingen het instinctieve, onrustig bewegende lichaam centraal en zitten energie, spanning en drama vervat in de beweging. Ook ‘TrapTown’ belooft een dansante voorstelling te worden. Langsheen orakels en extasen, weemoed en spijt, loutering en euforie neemt hij u mee naar een wereld van extremen. Hij appelleert aan uw verbeelding met een wederom fantastische cast performers. De tekst is van Pieter De Buysser, de filmbeelden van hemzelf en de soundtrack van Trixie Whitley en Phoenician Drive.

Tickets: www.desingel.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter