New Event Flandria

deSingel Antwerpenwoensdag 15 mei 201920:00

Toen Roland Gunst van Afrika naar Vlaanderen verhuisde, had hij dubbele gevoelens bij ‘onze’ Vlaamse leeuw. Die beangstigt, omdat hij door extreemrechts gekaapt werd als symbool van een ‘zuivere’ Vlaamse identiteit. Gunst, Vlaming met een Congolese moeder, voelt zich daardoor een indringer in eigen land. Maar hij verlangt ook naar een Leeuw van Vlaanderen, die zijn volk zal verlossen. Een zwárte leeuw, zoals op de vlag. In ‘Flandria’ moet ‘Koning Lion I’ van Vlaanderen het integratievraagstuk voor altijd oplossen. In een mystiek ritueel met jonkvrouw Flandria, vertolkt door de sopraan Emma Posman en met muziek uitgevoerd door het Kugoni Trio, ensceneert Gunst het ontstaan van een Afropees Koninkrijk in onze contreien. Symbolen uit de Vlaamse en de Congolese cultuur vloeien in elkaar over…

Tickets: www.desingel.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter