New Event Aurelie di Marino

deSingel Antwerpenwoensdag 19 september 201820:00

Samen met d e t h e a t e r m a k e r presenteren we u een nieuw talent: Aurelie di Marino. Na haar vurig pleidooi voor uitdagende samen­werkingen en het inzichtelijk maken van de geschiedenis op het Theaterfestival 2016, voegt ze nu zelf de daad bij het woord met ‘If there weren’t any blacks you’d have to invent them’, geïnspireerd op de gelijk­namige film uit 1968. Het script van Johnny Speight wordt benaderd als een historisch document en zijn visie op racisme en identiteit vertaald naar nu. Stilaan leggen de performers een belangrijke paradox bloot: we erkennen de onrechtvaardige dominantie van witte, mannelijke machtssystemen, maar tegelijk gebruiken we die om onze positie te consolideren. Elkeen trekt zijn kostuum aan en speelt zijn rol, maar klopt er nog een warm hart in dat kostuum?

Tickets: www.desingel.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter