New Event All Inclusive

Monty Antwerpenvrijdag 12 oktober 201820:30

Creatie door de(con)structie. Dat is het paradoxale principe waar All Inclusive van vertrekt. We kennen de recente beelden van beeldenstormers in Irak en Syrië, waarbij iconisch erfgoed gesloopt werd. Maar wat als dergelijke afbeeldingen van vernietigingen, die op ons netvlies gebrand zijn, eigenlijk ook tools op zich zijn om aan strategische oorlogsvoering te doen? Wat als het museum een verlengstuk van het slagveld wordt?

In All Inclusive zet Julian Hetzel zijn kritische onderzoek naar oorlogsvoering verder, door zowel de esthetisering als de kapitalisering van geweld zichtbaar te maken. All Inclusive plaatst kunst naast oorlog, toeristen naast vluchtelingen en verbindt realiteit met verbeelding tijdens een ambigue rondleiding doorheen een imaginair museum.

Een museum waar de realiteit terugslaat. Waar souvenirs eigenlijk trofeeën blijken te zijn.

EXTRA
Julian Hetzels werk is doorwrocht, provocant, geëngageerd en toegankelijk. Het bevindt zich op het snijvlak van theater, performance, media, muziek en beeldende kunst en heeft over het algemeen een droog gevoel voor humor en een sterk politieke ondertoon. Vaak werkt hij met een documentaire benadering en ontwikkelt hij performatieve situaties die de gangbare theatrale situatie uitdagen. Vanaf 2018 is Julian Hetzel associated artist bij kunstencentrum CAMPO in Gent.

CREDITS
Concept en regie: Julian Hetzel | Dramaturgie: Miguel Angel Melgares | Artistiek advies: Sodja Lotker | Coproductie: Frascati Amsterdam, Schauspiel Leipzig, CAMPO Gent & stichting Ism & Heit, Müncher Kammerspiele | Uitvoerend producent: CAMPO

Tickets: www.monty.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter