New Event Compassion

Kaaitheater Brusselzaterdag 10 november 201820:30

Het lot van vluchtelingen onthutst ons allen. Ook veel intellectuelen en politici verklaren zich solidair met het leed van drenkelingen op de mediterrane stranden of met slachtoffers van burgeroorlogen en epidemieën in Centraal-Afrika. De crisissen en rampen van deze tijd blijven alomtegenwoordig in social media-feeds, op tv, en in de pers.
In Compassion. The History of the Machine Gun reizen Milo Rau en zijn team naar de politieke hotspots van deze tijd: de mediterrane vluchtelingenroutes vanuit het Midden-Oosten en de gebieden van de Congolese burgeroorlog. Het is een semidocumentaire dubbelmonoloog – gebaseerd op interviews met ngo-werkers, geestelijken en oorlogsslachtoffers in Afrika en Europa – die zich bewust op tegenstrijdig terrein begeeft: hoe kunnen we de ellende van anderen verdragen en waarom kijken we ernaar? Waarom weegt één dode aan de poorten van Europa zwaarder dan duizend doden in de Congolese burgeroorlog? Deze voorstelling onderzoekt niet enkel de grenzen van ons medeleven, maar ook de grenzen van het Europees humanisme.

Tickets: kaaitheater.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter