New Event Marx

Kaaitheater Brusselwoensdag 4 december 201920:30

“Filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er nu op aan haar ook te veranderen!”

Welke denker drukte een grotere stempel op de wereldgeschiedenis dan de grondlegger van het socialisme en communisme? Welke filosoof zaaide meer verdeeldheid? Afhankelijk van de interpretatie van zijn woorden, is Karl Marx vervloekt en aanbeden, uitgespuwd en op handen gedragen. Voor sommigen een afgod en bevrijder, volgens anderen plaveide hij de weg naar de hel.

Johan Heldenbergh-als-Marx blikt terug op een bewogen leven én denken. Waarin heeft hij zich vergist? En waarin heeft hij gelijk gekregen? Kan zijn filosofie nog relevant en bevrijdend zijn? In tijden van onzekerheid en groeiende ongelijkheid, wil Marx een confronterend, kritisch en gloedvol pleidooi zijn voor vrijheid en menselijke waardigheid.

• Na de alom bejubelde theatermonoloog Socrates (gespeeld door Bruno Vanden Broecke) maakte theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt in 2018 de opvolger in zijn reeks van filosofen-monologen. Marx wordt belichaamd door Johan Heldenbergh (The Broken Circle BreakdownDe Helaasheid der dingenLe Tout Nouveau Testament). Dit najaar staan Marxén Socrates opnieuw in het Kaaitheater.

Tickets: kaaitheater.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter