<<  >>

New Event Pur présent

Theatre National Brusselwoensdag 23 januari 201919:30

Info:

Pur Présent bestaat uit drie toneelstukken. Een verwijzing naar Aeschylus’ treurspelen, die Olivier Py de afgelopen tien jaar vertaalde en regisseerde. De band met de Griekse tragediedichter had op zijn esthetica een vergelijkbaar effect als zijn eerdere werk met gevangenen. Uit die innige relatie kwamen de drie toneelstukken La Prison, L‘Argent et Le Masque voort. Voor de Franse theaterman, tevens directeur van het Festival d’Avignon, waren het evenveel aanleidingen om zijn theateridioom te versoberen en zijn taal aan te scherpen.

Olivier Py wilde ‘de tragedie van het zuiverste heden’, waarin ‘het minste geringste ons een schuldgevoel bezorgt’, vlammend beknopt op de planken brengen en koos daarom krachtige personages en extreme situaties: een gevangene en een aalmoezenier, een bankier en zijn zoon, een gemaskerde man en een menigte; een gevangenis in vuur en vlam, een schietincident en een verholen revolutie. Het steekspel met woorden wordt over de drie werken heen gevoerd. Alle personages worstelen met die ene vraag, waarop moraal en wet geen antwoord bieden: ‘Hoe kan men een waardig leven leiden?’


Tickets: theatrenational.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

<<  >>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter