New Event We Go Places

HetPaleisvrijdag 24 september 202120:00

We Go Places vertrekt van de kracht van een groep jongeren. Ze bewegen als één lichaam dat uiteenvalt in stukken die versmelten tot nieuwe combinaties. Niemand lijkt ooit zeker te zijn van zijn plaats. Hoe vind je jezelf en elkaar in deze ingewikkelde wereld? 

Tickets: www.hetpaleis.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter