New Event Demeter Calling

KVS Brusselzaterdag 16 oktober 202120:00

Demeter Calling, een nieuwe creatie van Sanja Mitrovic, is een concert performance waarin een volledig vrouwelijke cast de kracht van het zingende lichaam mobiliseert. Zo willen zij de aandacht vestigen op de kloof tussen het leven zoals het door anderen wordt voorgeschreven en het leven dat ze willen. Hedendaagse verhalen van vrouwen uit verschillende delen van de wereld worden in songs omgezet. Liederen die de notie van moederschap als conservatief focuspunt van de vrouwelijke identiteit bevragen.

Tickets: www.kvs.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter