New Event How to Turn to Stone

Kaaitheater Brusseldonderdag 25 november 202120:30

Hoe zou een theaterstuk dat zich gedraagt als stenen eruit kunnen zien? Welke vorm zou een ‘minerale’ voorstelling aannemen? Wat komt er naar boven als we hen proberen te imiteren, zij die nooit geboren worden, nooit zullen groeien en nooit zullen sterven? 

In een wereld waar concepten zoals groei, vooruitgang en ontwikkeling centraal staan, zowel binnen de heersende politieke als economische retoriek, kunnen stenen een kritisch licht werpen op hoe deze notie van leven – en de levenden – functioneert als een vorm van bio-normativering: LEVEN als een norm die specifieke vormen van onderdrukking en exploitatie met zich meebrengt. How to Turn to Stone zoomt in op de overeenstemming van werkende lichamen met geologische formaties en hun gedeelde geschiedenis van winning en uitputting.

Ook wij bestaan uit steen en kunnen worden gedolven.

Stenen, als ‘niet-levende’ dingen, kunnen model staan voor een ander soort van weerstand. Het team van How to Turn to Stone werkt met stukken van geërodeerde narratieven, en perst ze samen, zoals lagen gesedimenteerd materiaal. Zo brengen ze een ‘minerale’ voorstelling, die je iets vertelt over wat zoal in stenen geschreven staat, en wat stenen ook in ons geschreven hebben. Fragmenten geërodeerde verhalen worden landschappen en die landschappen stapelt Manuela Infante opeen, door middel van looping en sound landscaping, als geologische steenlagen, die samen resulteren in een ruw … iets.
 
Manuela Infante is een wereldvermaarde Chileense theatermaakster, bekend bij het KVS-publiek van haar vorige creaties Estado Vegetal en Metamorphoses. Reeds geruime tijd onderzoekt ze hoe de grens tussen het humane en het non-humane wordt gefabriceerd, om die vervolgens te slopen. Zo speelt ze in Estado Vegetal met de intelligentie en communicatie van de plantenwereld, rammelt ze in Realismo aan onze vastgeroeste ideeën over objecten en bevraagt ze in Metamorphoses of een stem enkel aan de mens kan toebehoren. Met How to Turn to Stone gaat ze verder op dit elan en verdiept ze zich in het minerale milieu.  

Tickets: www.kvs.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter