New Event Elisabeth gets her way

Kc Nona Mechelendinsdag 21 september 202120:30

De nieuwe solo van en door Jan Martens is een gedanst portret van de uitzon­der­lijk getalen­teerde en gepassi­o­neerde Poolse muzikante Elisabeth Chojnacka (1939-2017). Ze was midden vorige eeuw mee verant­woor­de­lijk voor de revival van klavecim­bel­mu­ziek. Terwijl in 1968 de Parijse studen­ten­re­volte oude idealen op de helling zette, maakte Chojnacka kennis met avant-gardecom­po­nisten zoals François-Bernard Mâche en begon ze – naast de eeuwen­oude stukken die steeds op haar repertoire bleven staan – ook de weinige hedendaagse werken voor klavecimbel frequenter te spelen. Mee door haar talent en doorzet­tings­ver­mogen schreef een resem componisten zoals Ligeti, Xenakis, Ferrari, Berio en Halffter in de jaren 1970 en 1980 nieuw werk voor het klavecimbel. En vaak droegen ze het aan Chojnacka op. ELISABETH GETS HER WAY wil ode brengen aan deze bijzon­dere vrouw. 

De soundtrack gaat breed: met werk van Nyman over Montague tot Ligeti, alle in een uitvoe­ring van Chojnacka. Het is Jan Martens’ ambitie om al dansend dicht bij de soms complexe partituren te blijven. Martens bespeelt zijn lichaam zoals Chojnacka dat deed met het klavecimbel. Hij brengt verschil­lende bewegings­stijlen samen, net zoals zij moeite­loos tussen registers en genres heen slalomde. De solo wordt aangevuld met een documen­taire laag waarin het werk en leven van Chojnacka auditief aan bod komt. In 2021 is het exact vijftig jaar geleden dat Elisabeth Chojnacka haar eerste album uitbracht: Clavecin 2000. Een uitgelezen moment om eer te betonen aan deze opmerke­lijke vrouw, met een solo waarin ze de tijd en ruim-te krijgt die haar toekomt.

Tickets: nona.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter