New Event Contre-jour

De Maan Mechelenvrijdag 14 januari 202220:30

Wanneer ze zich op een losse ondergrond van zand of aarde verplaatsen, laten mensen en dieren sporen na. Met hun voet- of pootaf­drukken ‘beschrij­ven’ ze de ondergrond en herinneren ons aan de oorspron­ke­lijke betekenis van het woord choreo­grafie: ‘schrijven met bewegin­gen’. 

Contre-jour speelt zich af op een zandvlakte. Zes vrouwe­lijke perfor­mers wandelen, lopen, huppelen, verplaatsen zich als een kat op handen en voeten. Ze creëren verschil­lende soorten ‘in-drukken’, die ze steeds ook weer uitwissen om plaats te maken voor nieuwe tekens, een nieuwe choreo­grafie. Maar ook om te kunnen verdwijnen, want het achter­laten van sporen kan gevaar­lijk zijn. Bijvoor­beeld wanneer je illegaal iemands eigendom betreedt of ongemerkt een landsgrens wil passeren. 

Contre-jour is de nieuwste voorstel­ling van not standing, het gezelschap van Alexander Vantourn­hout, waar elke creatie start vanuit een fundamen­teel bewegings­on­der­zoek. Na onder andere het duet Through the Grapevine (dat je eerder dit seizoen ook bij ons kan proeven), en de locatie­voor­stel­ling SCREWS (2019), geselec­teerd voor THEATER­FES­TIVAL 2020, kiest Alexander Vantourn­hout voor het eerst volledig voor de rol van choreo­graaf en geeft hij het podium aan zes vrouwe­lijke perfor­mers die een heel diverse achter­grond in onder meer dans, musical en circus hebben.

Tickets: nona.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter