New Event VECHTSTUK

Kc Nona Mechelendonderdag 16 september 202120:30

In tien jaar is de wereld wel degelijk ergens naartoe gegaan. De late twinti­gers zijn nu late dertigers, bijna veerti­gers. VECHTSTUK begint meteen met een knal – een klette­rende ruzie tussen een man en een vrouw, een koppel. De verwijten vliegen in het rond, het gaat over banale details en onover­ko­me­lijke breekpunten, over het huishouden en over politiek, het groot- en kleinmen­se­lijke, een intellec­tueel duel en een kooige­vecht zonder handschoenen aan, wanhopig en woedend. Als toeschouwer ben je noodge­dwongen scheids­rechter, de ongemak­ke­lijke genodigde op een diner waarop gastvrouw en -heer slaags zijn geraakt. Tot het laatste onvertogen woord gevallen is en de strijdende partijen door hun munitie heen zijn.  

Ik weet op voorhand wat hij gaat
zeggen,
en wat ik daar dan ga op
terugzeggen.
Het is altijd hetzelfde.
Ik kan deze ruzie, als het moet,
in mijn eentje maken.
Het is altijd hetzelfde.
Ik heb het gevoel
dat ik al 10 jaar in de gang sta met
mijn jas aan,
en dat we al 10 jaar proberen
te vertrekken,
maar wij vertrekken nooit.
Wij gaan nergens naartoe,
of toch niet daar waar de wereld
naartoe gaat.
wij gaan niet vooruit,
wij wachten,
wij staan al 10 jaar in wacht.

 Dan begint het stuk écht. Na het conflict volgt het opmeten van de schade, het in kaart brengen van de brokken. Hoe geraak je terug on speaking terms nadat het onzegbare gezegd is? Kan er op de verschroeide aarde nog iets van medemen­se­lijk­heid kiemen? Of liefde? Hoe klim je als koppel uit de loopgraven en herstel je de intimi­teit? Hieronder sluimert een politieke vraag – na Brexit, Trump en een steeds meer gepola­ri­seerde politiek: hoe kunnen mensen die elkaar verbaal mismees­terden, terug op verhaal en tot een gesprek komen? Hoe kom je opnieuw tot samenleven, ook al zijn er wonden geslagen? Als de harde woorden gevallen zijn, hoe raap je de scherven bijeen zonder je te snijden? Want het blijft spannend: de twee gehavende strijdende partijen moeten op eieren lopen terwijl ze hun wonden likken. En een smeulende veenbrand kan bij de minste windstoot weer opflak­keren.

Tickets: nona.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter