New Event Glitch

Kc Nona Mechelenwoensdag 29 september 202120:30

Eén.
Wanneer de werkelijk­heid vreemder is dan de fictie moeten we ons de vraag stellen of de werkelijk­heid mogelijk fictie is.

Twee.
Wat als het kennen van de spelre­gels betekent dat je verliest?
Begrijp je wat ik bedoel? Nee?
Uitste­kend.

Drie.
Dit stuk is het mysterie. Het waarom je aan je vinger­na­gels knaagt. Waarom je de douche nét te heet opendraait. Waarom je met een metalen kapstok in je oren prutst.

Glitch heelt niet, maar knipt het verband los en haalt de nietjes er te vroeg uit. Het is een voorstel­ling over waarom we de open wonde zo eindeloos fascine­rend vinden. Het is onze dode hoek in plain sight.

Dit seizoen uitslui­tend te zien in nona!

Tickets: nona.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter