New Event Children of Happyland

Kc Nona Mechelenvrijdag 29 oktober 202120:30

Happyland. Ooit was het er altijd gezellig, discus­sies verliepen er beschaafd, de jassen waren gewatteerd, de stoelen ergono­misch en de bedoelingen altijd goed. Wie ontevreden of bitter werd, had het aan zichzelf te danken. Toch?

 

Nu steeds meer sprookjes en illusies barsten beginnen te vertonen, wordt het in Happyland ook steeds moeilijker om te geloven dat alles goed is. Niets is tenslotte zomaar goed. En dat is misschien ook beter zo. Maar hoe moeten we leven met dit ongemak, de onrust en de ontluis­te­ring?

Children of Happyland is een allego­ri­sche wereld, tussen sprookje en nachtmerrie in. Zarah Bracht legt in deze voorstel­ling de zenuwen van onze tijd bloot. Ze schetst met treffende beelden de dynamieken tussen fragiele ouderen en extreme schreeu­wers, onzekere jongeren en agressieve verkopers, complot­the­orieën en genuan­ceerde gedachten en tussen naar adem happende ecosys­temen en harde economi­sche ingrepen. In deze beeldende en fysieke voorstel­ling verbeelden de acteurs een wereld die voortkomt uit gedachten over blinde vlekken en tunnel­vi­sies, fragili­teit en verdedi­gings­me­cha­nismen, betogingen en gated communi­ties, angst en moed.

Tickets: nona.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter