New Event Catharsis

Kc Nona Mechelendonderdag 27 januari 202220:30

In een wereld waar tegenstel­lingen tussen mensen beladen zijn door het gewicht van geschie­denis, gaan twee spelers op zoek naar de mogelijk­heid tot emotio­nele zuivering. Wat is dit waanzinnig louterend feest voor het universum, het publiek en tenslotte voor deze twee eenzame figuren? Door een grillige stroom aan verhalen proberen ze voor het publiek en zichzelf een vrolijke wederge­boorte af te dwingen. 

Tal van thema’s komen aan bod. Wat is vergeving? Hoe komt men tot vernieu­wing? Wat is wraak? Is het nodig om alle schulden te wissen? Hoe kunnen we afstand nemen? Welk offer willen we brengen? Kunnen we communi­ceren? Is het mogelijk om los te komen van onze eigen geschie­denis, de cyclus van gezamen­lijke of indivi­duele identi­teit? En willen we dat? De voorstel­ling Catharsis legt haar helende vinger op oude en moderne problemen. 

“Geniet met volle teugen van de creati­vi­teit, humor en energie van de makers in ‘Pygma­lion‘.”
- Knack over hun vorige voorstel­ling Pygmalion
Tickets: nona.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter