New Event Tristano

CC Brasschaatvrijdag 10 december 202120:00

Met haar eerste drie voorstellingen buigt Ensembletheater Antwerpen zich over drie fasen van onze naoorlogse maatschappij. Met ‘Tristano’ toont het gezelschap het trauma waaruit deze maatschappij ontsproot, in ‘Salome’ vieren ze liberalisme en overvloed, in ‘De ondergang van het avondland’ ontstaat er een spiraal van geweld en lijken we gedoemd om onze geschiedenis te herhalen.

In ‘Tristano’ zien we drie bevriende, Joodse, high-society koppels aan het diner. Ze scheppen
op over hun reizen en klagen over hun werk, maar gaandeweg legt zich een diepe wonde bloot.
De Tweede Wereldoorlog en haar genocide maken nog steeds generaties slachtoffers.
‘Tristano’ toont de levende getuigen van deze oorlog. Terwijl de Westerse wereld zich langzaam terug opricht, blijft een verwoeste Joodse gemeenschap achter die haar onvermogen op elkaar en vooral zichzelf richt. Kan ze zich losmaken van haar trauma?

Lars Norén schreef dit stuk voor het Kungliga Dramatiska Teatern in Stockholm, waar het gespeeld werd door het Judiska Teatern. Norén schetst met veel humor een kleinburgerlijke vriendengroep en met nog meer poëzie hun pijn.
De tekst wordt in primeur naar het Nederlands vertaald door dé autoriteit in de Scandinavische toneelliteratuur: Karst Woudstra.

“Deutsches Essen. Deutsche Asche. Deutsche Autos. Deutsche Pflanzen. Deutsche Wein. Deutsche Sonnebrillen. Deutsche Musik.” uit ‘Tristano’

SPEL LAURA DE GEEST, JONATHAN MICHIELS, IMKE MOL, MAYA SANNEN, MATTHIAS VAN DE BRUL, MITCH VAN LANDEGHEM, REINDERT VERMEIRE
REGIE SIMON LEMMENS
DRAMATURGIE XANDRY VAN DEN BESSELAAR
GEZELSCHAPSDRAMATURGIE SIMON BELLENS
VERTALING KARST WOUDSTRA

Tickets: www.brasschaat.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter