New Event Parsifal

De Munt Brusselzondag 27 juni 202115:00

In 2011 bood de Munt hem zijn eerste stappen in de opera aan; tien jaar en vele bejubelde voorstellingen later keert Romeo Castellucci met zijn regie van Parsifal terug naar het theater waar de productie boven de doopvont werd gehouden. Na de recente successen van Lohengrin en Tristan und Isolde zal onze muziekdirecteur Alain Altinoglu zijn wagneriaanse verkenningstocht voortzetten met dit testamentaire werk van de componist die opnieuw aansluiting zoekt bij de wortels van spiritualiteit, liefde en kunst.

WERK

We bevinden ons in 1845. Richard Wagner ontdekt het epische Parzivalverhaal uit de legende van de Heilige Graal, neergepend door de 12de-eeuwse Duitse minnezanger en edelman Wolfram von Eschenbach. Het onderwerp blijft door zijn hoofd spoken, maar pas in 1865 maakt de componist er een eerste schets van. Het was geduld oefenen tot in 1877 vooraleer hij klaar was met het schrijven van het libretto en tot in 1882 vooraleer ook de partituur volledig was afgewerkt. Voor vele musicologen vormt Parsifal het testamentaire hoogtepunt van Wagner, de volvoering van de literaire en muzikale verworvenheden van Tristan und Isolde en Die Meistersinger von Nürnberg. Nooit eerder had hij zo acuut pijn, dood, tegenspoed, nietigheid, wanhoop, schuld, gekwetstheid of droefgeestigheid weergegeven. Nergens was de rol van de vrouw zo kritisch bekeken en beoordeeld. Toch wilde Wagner ook de filosofische antithese van deze opera schrijven; hij schreef zelfs een essay, Über das Weibliche im Menschlichen (Over het vrouwelijke in de mens), dat een ontkenning en herroeping was van de theorieën van Parsifal, waarin hij zich toelegde op een soort religieus ritueel gewijd aan de kunst. De actie kadert in een conflict tussen geestelijke en profane liefde. Een vloek rust op Kundry, veroordeeld tot vleselijke verleidingen totdat een held er uiteindelijk in zal slagen zich tegen haar tover te verzetten. Daar tegenover staat het leed van de Graalridders, geleid door Amfortas, die wachten op degene die de genezende kracht van het goddelijke artefact zal herstellen. De muziek wisselt tussen de serene zuiverheid van het allerhoogste goed en de intensiteit van het lijden van Amfortas en Kundry. Heidense, christelijke en middeleeuwse symbolen zijn tot op het punt van tegenstrijdigheid met elkaar verweven, en het is vooral de muziek die de opera zijn globale samenhang verleent. Parsifal is het laatste stadium van de wagneriaanse muzikale taal, waarin leitmotiven en chromatiek een toppunt van soberheid bereiken. Romeo Castellucci is een van de meest opmerkelijke persoonlijkheden uit de theaterwereld. Zijn rituele benadering van werken, bezield door een radicale taal, maakte hem tot een zeer controversiële figuur in de hedendaagse operascene. In 2011, wanneer hij zich op Parsifal toelegt, ligt zijn focus op de idee van verlossing, zonde en wroeging. Hij ziet het als een grote metafysische zoektocht naar het ‘ik’. Geenszins wil hij een eenvoudige actualisering van Parsifal voorstellen, waarbij de scenografie de slaaf zou zijn van een illustratieve logica. Hij wil veeleer de diepgaande tegenstrijdigheden belichten van dit gigantische werk. Een Gesamtkunstwerk waarin muziek, zang en poëzie onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Zijn enscenering verkent het thema van de zuiverheid en stelt de pertinente vraag naar het leiderschap in ons leven en onze maatschappij, en vooral, hoe we die bij onszelf (moeten) vinden. Met Parsifal begon Romeo Castellucci aan de archeologie van de mensheid die hij in vele andere opera’s zou voortzetten. De toneelfilosoof die nooit ophoudt zichzelf te bevragen, laat er geen twijfel over bestaan dat de terugkeer van deze productie naar de Munt tien jaar na de première niet zomaar een herneming zal zijn…

Tickets: www.demunt.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter