New Event De Woordenaar

CC Brasschaatdonderdag 17 september 202020:00

‘Dit is de eerste keerdat ik iets verteldat zo dicht op mijn vel zit.De bloedrode draadvan mijn verhaal isdie van mijn liefde voor Evanatuurlijk,van wie ik niet begreepdat ze had gekozenvoor een wankelegeschramde woordenaar.‘Een gesprek met Bo Spaenc en Bruno Vanden Broecke.‘De Woordenaar’ is muziektheater ontstaan in de hoofden van initiatiefnemer Bo Spaenc en despraakmakende acteur Bruno Vanden Broecke. Bo is bezieler en artistiek leider van Muziektheater De Kolonieen tevens componist van alle muziek in deze voorstelling. Bruno schreef de tekst en staat uiteraard mee op deplanken als spelmaker. Beide heren verschaften tijdens een drukke repetitieperiode alvast een inkijk in het totstand komen van deze voorstelling.Straffe tekst en muziek. Bij goed muziektheater is dat in ’t beste geval meer dan de optelsom vanafzonderlijke delen. En dat was ook hier van bij het begin de bedoeling: “We moesten gelijk oversteken. Wewilden niet dat iemand een verhaaltje vertelt waaronder de muziek kwam te liggen, als ware het een tapijtje.Het moet echt in elkaar verweven zitten en mekaar versterken, door parallellen te creëren, aanvullingente zoeken en contrasten te genereren. Je kan dat best zien als een intuïtieve zoektocht om tot wederzijdseverdieping te komen,” aldus Bo en Bruno.

Tickets: www.brasschaat.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter