New Event Jelle Cleymans

CC Brasschaatzaterdag 17 oktober 202020:00

Meer dan 30 jaar fantaseerde ikerover hoe het zou voelen om vrijte zijn. Niet op een manier dat jevrij bent om te beslissen of je nu opzaterdag- dan wel op zondagochtendpistolets bij de bakker gaat halen, ofeventueel zelfs op beide ochtendenonder het motto “Doe ne keer zot!”.Nee, écht vrij zijn. Louter en alleenafgaan op mijn instinct. Niet wetenwaar het moment me zou brengen.Of misschien moest ik het momentwel ergens brengen.Het was, omsingeld door onze vrienden, op eenheel gewone avond dat we erachter kwamen. Dustwee dagen later verliet ik ons huis. Je knuffeldeme nog vaarwel, terwijl ik je op je voorhoofd kusteen prevelde dat alles wel goed zou komen. En daarstond de zanger plots op straat met in zijn enehand een koffer en in zijn andere hand de vrijheid.De vrijheid om voor de eerste keer in zijn leveneens compleet zijn goesting te doen. Om te gaan jagen op de dromen die al jaren als wilde beesten voorbijkwamen gestormd. Dus beet hij gretig in het leven als in een vers geplukte Granny Smith. Maar iedereenweet dat die best zuur kunnen zijn.Ik heb me altijd afgevraagd welke keuzes ik zou maken mocht ik ooit een tijdje alleen ronddobberen. Nu weetik het. Ik denk dat ik er zelfs wat liedjes over ga schrijven. Want het was spannend zo alleen in het ruime sop.Maar een schipper moet af en toe terug naar de haven.‘Alleen in het ruime sop’ is Cleymans’ vierde soloalbumen persoonlijker dan ooit. Het wordt een muzikaleakoestische roadtrip waarop de zanger je samen metdrie muzikanten zal meenemen. Want in de vijf jaartussen zijn vorige en zijn nieuwste plaat is er erg veelgebeurd. Dat moest Jelle van zich afschrijven. En of hijdat deed.

Tickets: www.brasschaat.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter