New Event Thelonious

HetPaleiszondag 17 januari 202115:00

THELONIOUS is een muzikale voorstelling over het leven van Thelonious Monk, ‘the high priest of jazz’.

Tickets: www.hetpaleis.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter