New Event THE LIGHT THAT NEVER GOES OUT

KVS Brusselvrijdag 18 september 202020:00

Ook al bleef het theater geruime tijd leeg, één lamp –  zo wil een ijzeren wet – blijft altijd branden. De servante, zo noemen we die lamp in het theater, wordt nooit door het publiek gezien. Ze brandt, en strooit haar licht tijdens lange nachten op een lege scène. 

Binnenkort gaan we het theater weer in. Even behoedzaam, gretig als voorzichtig ontdekken we weer de lege ruimte. Dat willen we in KVS graag samen met jou doen.
 
Een volle BOL in KVS geeft plek aan 500 kijkers. Zoveel kijkers willen wij ontvangen op 24 uur, dus gespreid in de tijd en met voldoende afstand. Je gaat met slechts een paar mensen de schouwburg in, je neemt plaats op een stoel in een lege zaal. Enkel het licht van de servante om je te leiden. Vanuit het duister zoekt een artiest dat licht om je weer te ontmoeten, te ontroeren misschien, te raken allicht. Na 15 minuten is de ontmoeting, de performance, voorbij en ga je weer naar buiten. De servante blijft branden en wacht geduldig op haar volgende bezoeker.

Tickets: www.kvs.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter