New Event Antigone

deSingel Antwerpendonderdag 24 september 202020:00

Afgelopen academiejaar beten de studenten van Conservatorium Antwerpen, KASK Drama Gent, LUCA Leuven en RITCS Brussel zich vast in het werk van de oude Grieken. KVS nodigde Lisaboa Houbrechts uit om zich met hen over Johan Boonens nieuwe vertaling van Antigone te buigen. Met muzikale ondersteuning van Jérôme Bertier boksten ze een integrale lezing in elkaar die ze nu hernemen voor het festival Love at first Sight (in het kader van student@work).
In ‘Antigone’, het moederstuk van verzet, weigert een jonge vrouw het bevel van Kreon, koning van Thebe, op te volgen. Ze besluit haar broer te begraven en pleegt vervolgens zelfmoord. Deze lezing zonder pretentie is opnieuw het resultaat van een korte workshop met studenten. Lisaboa Houbrechts laat het koor, de burgers, een centrale plaats innemen.

Tickets: www.desingel.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter