New Event De zaak Shell

Monty Antwerpenvrijdag 18 december 202020:30

In april 2018 spande de ngo Milieudefensie een rechtszaak aan tegen Shell om hen te dwingen hun bedrijfsvoering radicaal te veranderen. Het verweer van Shell? Niet wij, maar de consument moet veranderen. Anoek Nuyens en Rebekka de Wit laten zien hoe geraffineerd iedereen in het debat zijn verantwoordelijk doorschuift naar een andere partij.  

Nuyens en De Wit willen weten welke beelden, argumenten en retoriek ervoor zorgen dat er zo weinig schot lijkt te zitten in het oplossen van het klimaatprobleem. Ze bezochten aandeelhoudersvergaderingen, lazen speeches en interviews, ploegden beleidsnota’s en akkoorden door en noteerden stelselmatig de opmerkingen van hun ooms of buurmannen zodra er tijdens het kerstdiner over klimaatverandering gesproken werd.  

Wie de winnaar zal zijn in de echte zaak tegen Shell beslist de rechter pas over een jaar, maar ondertussen wordt de winnaar van het publieke debat bepaald door degene die zijn rol het beste heeft voorbereid. En dat is misschien wel het echte doel van deze voorstelling: het publiek een ultiem pleidooi geven, zodat ze hun eigen rol in het klimaatdebat beter kunnen begrijpen en spelen. De wereld is immers in handen van degene die het mooiste kostuum draagt en het beste zijn tekst kent.

Over Anoek Nuyens & Rebekka de Wit  

Anoek Nuyens en Rebekka de Wit zijn beiden schrijver en theatermaker. In 2017 maakten zij Tenzij je een beter plan hebt over de toenemende roep om de relatie tussen mens, dier, natuur en ding bij te stellen. Dit project vormde de opmaat voor De zaak Shell en was ook bij Monty te zien.  

“De Wit en Nuyens laten ons zien hoe verstikkend de milieucrisis is.” – Theaterkrant over openbare pre-enactment De zaak Shell

Tickets: www.monty.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter