New Event Gekken & Specialisten

Bourla Antwerpendonderdag 17 september 202020:00

Timeau De Keyser en tibaldus laten hun geliefde auteur Witold Gombrowicz voor even los en duiken in Gekken & Specialisten van Nobelprijswinnaar Wole Soyinka. Deze tekst uit 1970 toont het conflict tussen een vader en zijn zoon die na lange tijd zijn teruggekomen van een oorlog. De zoon – de Specialist en een voormalig chirurg – is inmiddels hoofd van de militaire inlichtingendienst; hij opereert nu in naam van een fascistisch systeem waarin hij heilig gelooft. De vader, ooit ook arts, is nu een Gek die het geloof in ieder systeem is kwijtgeraakt, ook dat in de wetenschap en vooruitgang. Hij heeft zich ontpopt tot zelfverklaarde profeet van zijn eigen nihilistische godsdienst die in niets meer wil geloven. Rondom vader en zoon cirkelen verminkte personages, groteske mens-objecten die door steeds andere systemen worden ingelijfd. 
 
Gekken & Specialisten ontmaskert met waanzin en woordspel onze samenleving als een eeuwige machtsstrijd tussen geloofssystemen die elk voor zich de waarheid claimen. Met in de ene hand Gekken & Specialisten en in de andere de teksten van Friedrich Nietzsche, ensceneert tibaldus zijn tot nu toe meest donkere voorstelling. Opnieuw zet het gezelschap samen met een grote groep getalenteerde acteurs in op een muzikale benadering van tekst en een dynamische mise-en-scène.

Tickets: www.toneelhuis.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter