New Event The courage to be disliked

Bourla Antwerpendinsdag 18 mei 202120:00

In The Courage to be Disliked reist een New Yorkse vrouw tussen twee werelden: de rijkdom en het privilege die haar als een mantel omhullen, en ‘de andere kant’, de armoedige onderbuik van de stad, die zij observeert en in detail aan ons beschrijft. The Courage to be Disliked is een theatrale monoloog over vertwijfeling en cynisme, over idealisme en compensatie, over de vanzelfsprekendheid waarmee de wereld zich naar je vormt, en over wat daarbuiten aan werkelijkheid bestaat. Is ons bewustzijn hierover een stap vooruit? Of een eindstation?

Natali Broods betreedt voor de eerste keer in haar carrière bij de KOE alleen het podium met deze magistrale monoloog, geschreven door Willem de Wolf. Als theaterauteur (en speler) oogstte Willem eerder al bijval voor teksten als KrenzThe Marx Sisters en Desperado. Peter Van den Eede staat mee in voor de vertaalslag naar de scène: een op-en-top de KOE-productie dus!
___

Dit is een verhaal dat gaat over voorrechten
maar het gaat ook over zelfinzicht denk ik
over macht én kwetsbaarheid
over de wil het goede te doen
Over vurig gewenste zelfopoffering
maar ook over de noodzakelijke bescherming
De zelfbescherming

Tickets: www.toneelhuis.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter