New Event EXTREME / MALECANE

Theatre National Brusselwoensdag 5 mei 202119:30

Sinds enkele jaren kent Europa een opleving van nationalistische partijen. In Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, België, Hongarije, Griekenland pleiten populistische politieke fracties voor “Eigen volk eerst!”

Deze extreemrechtse ideeën vinden vaak bijval bij jonge, soms erg jonge, mensen met standpunten die nog niet zo lang geleden onbespreekbaar waren.

De Italiaanse Paola Pisciottano, die onder meer aan de INSAS haar opleiding toneelregie genoot, staat stil bij de weerklank die bepaalde idealen bij de Europese jeugd vinden. Drie jaar lang deed ze in vier landen onderzoek naar hun gevoel van leegte waarop die politieke bewegingen een antwoord proberen te formuleren. Met EXTREME / MALECANE benadert ze de kwestie van binnenuit, met een veelheid aan gesprekken en interviews, waar ze naar luistert zonder te oordelen.

“Ik probeer verder te gaan dan een puur politieke analyse, om de aspecten te doorgronden die verband houden met ervaringen, het saamhorigheidsgevoel en de emotionele wortels van het succes van de extremistische bewegingen.”

De documentatie die ze verzamelde, vertrouwde ze toe aan vier acteurs uit landen die met opkomend extremisme worstelen. Hun eigen ervaringen wisselen af met uitspraken van de geïnterviewde jongeren en met materiaal dat afkomstig is van het internet.

In een rauwe esthetiek vertellen de vier acteurs de ontwikkelingen die tot onze recente geschiedenis leidden.

Tickets: theatrenational.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter