PDF-versie voor persoonlijk gebruik

Antwerps Sportpaleis drijft capaciteit geleidelijk op tot 23 359 in 2013

dinsdag 14 juni 2011


Antwerps

Tegen september 2013 zal het Antwerps Sportpaleis 23.359 toeschouwers kunnen ontvangen. Dat zijn er bijna 5000 meer dan de huidige capaciteit die op 18.400 ligt. Het Sportpaleis doet dat in 3 fases. De zaal gaat 3 zomers lang dicht tem 15 september. In de zomer van 2011 wordt het ganse balkon vervangen door een nieuw, dat minder steil is (de hellingsgraad verandert van 39 graden naar 27). Heel wat toeschouwers, vooral de ouderen, vonden het behoorlijk eng om daarboven plaats te nemen. Plus: wanneer je op de bovenste rijen op de linker- en rechtertribunes zat, had je een beperkt zicht omdat het balkon letterlijk in de weg hing. Door een nieuw balkon te plaatsen vangt de uitbater dus twee vliegen in één klap. Dat het Sportpaleis zo’n steil balkon had, kwam door de wielerpiste die in de zaal lag. De laatste overblijfselen van die piste gaan er nu definitief uit. Daardoor behoort wielrennen in het Sportpaleis nu ook definitief tot de voltooid verleden tijd. Er is geen toekomst meer voor wielerwedstrijden in een zaal, luidt het verdict van Jan Van Esbroeck. Het duurde tien jaar eer ie ook de laatste believers van het tegendeel kon overtuigen.

Nieuw balkon in 2011, nieuwe tribunes in 2012 en 2013


Een minder steil balkon dus, dat meteen al 1000 extra plaatsen oplevert en na deze zomer goed is voor 5560 zitplaatsen en 479 staanplaatsen in the round. Het balkon wordt bevestigd aan een stalen structuur buiten de concertzaal die de verbinding maakt met de nieuwe noodtrappen. In de zomer van 2012 wordt dan de frontale tribune aangepakt. De restanten van de wielerbaan zullen dan verdwenen zijn waardoor er 1700 extra zitjes geplaatst kunnen worden door de efficiëntere indeling.  In de zomer van 2013 zijn dan vervolgens de linkse en rechtse tribunes aan de beurt, goed voor 2200 extra plaatsen. Jan Van Esbroeck en Jan Vereecke lieten onder andere hun licht schijnen hoe de Ahoy in Rotterdam onlangs renoveerde. “Vooral naar materiaalkeuzes toe hebben we daar enkele mogelijkheden kunnen zien.” geeft Vereecke toe in een korte reactie met concertnews.be. Het Sportpaleis krijgt nieuwe zitjes, dezelfde als in de Lotto Arena, wat extra comfort moet opleveren. Maar Jan en Jan hebben deze keer ook iets verder gedacht. De kleur van de zitjes wordt antraciet. “Mochten er beeldopnames gebeuren en er hier en daar een zitje onbemand zijn, dan valt dat minder op voor tv crews.” legt Van Esbroeck aan concertnews.be uit.

 > Het Sportpaleis in 2011


 > Het Sportpaleis in 2013

Betere akoestiek

Van Esbroeck en Vereecke stellen vast dat met de huidige geluidsinstallaties het perfecte geluid kan benaderd worden, ook in een moeilijk gebouw als het Sportpaleis. Vraag is gewoon wie er achter de mengtafel staat en wat ie met het geluid doet. Dat weet concertnews.be al langer. Toch zijn er vooral bij de lagere bastonen onaangename echo-effecten mogelijk in de betonnen constructie die het Sportpaleis is. Dus lieten Jan en Jan de nagalmtijd opmeten. Die blijkt nu op 9,1 seconden in 100 hz te zijn. Geluidsdempende isolatie moet er straks voor zorgen dat de nagalmtijd teruggebracht wordt naar 5 seconden. De geluidskwaliteit, een van de meest belangrijke zaken bij een concertbeleving zal er dus op verbeteren. Concertjournalisten kunnen dat alleen maar toejuichen.

Meer toiletten, (nog) geen airco 

Er komt voorlopig geen airco in het Sportpaleis, wel wordt er geïnvesteerd om de zaal voldoende verse lucht van buiten uit in de concerttempel te blazen.

Omdat het Sportpaleis straks heel wat meer bezoekers zal ontvangen, komen er extra toiletten met extra aandacht voor de vrouwentoiletten.


> Het Sportpaleis in 2013


> Het Sportpaleis in 2013

Mensen met een beperking.

Het aantal rolstoelplaatsen wordt van 24 tot 80 uitgebreid. Er komen ook plaatsen voor mensen met een auditieve en visuele beperking. Die laatsten kunnen na registratie en controle, een zitje dicht bij het podium bekomen. Of ze dan ook meteen een duurdere kaart voor de steeds vaker gebruikte Golden Circle moeten betalen, is niet meteen duidelijk en hangt wellicht van de organisator in kwestie af. Wie een hoorapparaat draagt, kan ook rekenen op een beter geluid. Het Sportpaleis zal straks over een ringleiding beschikken. Al grapte Jan Van Esbroeck daar over: “Maar Joke Schauvliege zorgt ervoor dat een ringleiding straks wellicht niet meer nodig is”, verwijzend naar de 100 decibellimiet die ze volgend jaar aan organisatoren oplegt.

Buitengevel

Naast de nieuwe noodtrappen komt er ook een isolatieschil omheen het gebouw, de technische installaties worden vernieuwd en in een latere fase zal een semitransparante huid in strekmetaal omheen het Sportpaleis worden aangebracht zodat er een eenheid ontstaat met de Lotto Arena. Deze extra huid zal de buitentrappen afschermen en tegelijk fungeren als zonnewering op de grote glazen voorgevel, deels ook als luifel. Door de transparantie van het strekmetaal zal het gebouw ’s avonds oplichten wanneer bij activiteiten de lichten aan zijn in de foyers. De sobere gevel zal sterk contrasteren met het dak dat als ‘vijfde’ gevel, door zijn vorm en sterke kleurenpalet, zijn functie als landmark en icoon behoudt.

Alle hoop op P&R

Geen letter, geen woord werd er tijdens de persconferentie gerept over nieuwe parkings voor auto’s. Geen nieuws dus over de ondertussen 2 jaar oude plannen voor een (tijdelijke) parking Spoor Oost of om een parkinggarage aan te leggen. In se verandert er niets aan het maximum aantal toeschouwers dat de ganse site mag ontvangen. De milieuvergunning van de gehele site, Sportpaleis én Lotto Arena bepaalt immers dat er maximum 25.300 bezoekers in de Lotto Arena, het Sportpaleis, Hospitality Center en Lotto Suite samen mogen ontvangen worden. Als organisator X dus tot 23.359 toeschouwers toelaat in het Sportpaleis in 2013, zal organisator Y diezelfde dag, op hetzelfde moment in de Lotto Arena maar maximum 2000 bezoekers mogen ontvangen.

De ganse site beschikt over 4084 parkeerplaatsen verspreid over diverse parkings. Jan Van Esbroeck zet vooral in op extra P&R-parkings. Op dit moment zijn Melsele/Zwijndrecht, Linkeroever – Blancefloerlaan, Keizershoek Merksem en Metropolis Antwerpen de grootste. Tram 6 zal begin volgend jaar niet alleen de P&R van Metropolis met het Sportpaleis verbinden. Aan het einde van de A12 zal ook dan een Park and Ride klaar zijn, wat een extra mogelijkheid biedt voor concertgangers. Daarnaast wordt later ook tram 5 doorgetrokken tot het Wijnegem Shopping Center. Ook daar komt een P&R. Nog even wachten dus en concertgangers die uit verschillende windstreken komen, vinden een zo dicht mogelijke P&R.

Kostenplaatje en geheel

20 miljoen euro kost het geheel van maatregelen. De helft ervan neemt de Provincie Antwerpen voor zijn rekening. Jan Vereecke en Jan Van Esbroeck kregen wel de volle verantwoordelijkheid voor deze werkzaamheden op hun schouders. Bedoeling van dit alles is om in 2013 een nieuwe milieuvergunning te bekomen, wanneer het gebouw exact 80 jaar is. Daarnaast steken Jan en Jan het niet onder stoelen of banken dat ze hun exploitatie van het Sportpaleis voor 20 jaar willen verlengen tem 2033, wanneer de zaal met het ondertussen blauw-grijze dak een eeuweling wordt. Een eeuweling die dan ook mee met zijn tijd zal zijn.

 > Het Sportpaleis in 2011


 > Het Sportpaleis in 2013

< Bert Hertogs – 14 juni 2011>


Do you like our reviews and pictures?
Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.
You make an independent website like ours possible. Thanks!Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter