PDF-versie voor persoonlijk gebruik

Waarom een vaccinatiebewijs of sneltest om naar een (massa)event te gaan niet kan

zaterdag 14 november 2020


Waarom

Vanuit onder andere het VK, de VS en Nederland wordt het idee geopperd om grote evenementen in 2021 te laten doorgaan. Voorwaarde is dan wel dat toeschouwers een bewijs kunnen voorleggen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of een negatief resultaat hebben via een sneltest (bijvoorbeeld 72 uur voor het evenement plaatsvindt). Ticketmaster meldt op haar site het volgende sinds 12 november: ‘One idea to keep the event entry process as simple and convenient as possible is to find a way for fans to link their digital ticket to their negative test results, vaccine status, health declaration or any other info that is determined to greenlight access. This would allow fans to enter an event with one scan of their ticket, rather than entering and then having to wait in another line to show their health verification.

Concertnews.be vindt de hoerastemming bij een aantal internationale organisatoren, ticketbedrijven (en media) wat voorbarig en zelfs misplaatst en heeft ernstige bedenkingen bij de ideeën die op tafel liggen. Immers:

-          Tussen het moment van de sneltest en het evenement (3 dagen) kan iemand toch symptomen ontwikkelen en besmet geraken. Op festivals lopen mensen kriskras door elkaar. Het is onmogelijk om voor 50.000 mensen of meer één te volgen route vast te leggen. Het grootste risico zijn daar ook onder andere de toiletten.  Rekening houdend dat festivals ook in 2021 zich wellicht niet zullen kunnen verzekeren tegen een pandemie, zien we hen dergelijke risico’s niet meteen nemen.

-          Voor de patiënt/potentiële toeschouwer, maar ook voor de (huis)arts die vaccineert stellen er zich legale issues. De consument is immers – terecht – beschermd door de privacywetgeving die – dat mogen we toch hopen – nooit zal dulden dat medische informatie van een individu aan een (niet)-commerciële organisatie wordt meegedeeld die deze informatie niet nodig heeft om medische redenen. Artsen zijn van hun kant dan weer beschermd door het beroepsgeheim en mogen info of iemand al dan niet gevaccineerd is niet delen met bv. een ticketbedrijf of organisatie.

-          Mensen toelaten indien ze gevaccineerd zijn (of weigeren indien dat niet gebeurd is), strookt niet met de anti-discriminatiewetgeving van veel landen. In België zal het coronavaccin overigens gratis verkrijgbaar zijn maar niet verplicht worden aan de bevolking. Als een overheid het niet verplicht, kan een organisator of ticketbedrijf dat niet afdwingen.

-          Tegen de zomer van 2021 zal sowieso niet iedereen gevaccineerd geraakt zijn wereldwijd. In de lente zullen wellicht eerst de risicogroepen (gezondheidsmedewerkers en leerkrachten o.a.) aan de beurt zijn. Jongeren, waar heel wat festivals zich op richten, zullen wellicht pas op het einde van de vaccinatieperiode aan de beurt komen. Omdat de mortaliteitsgraad door corona bij hen lager is dan bij andere leeftijdscategorieën. Jongeren voor laten gaan zodat ze zouden kunnen feesten waardoor oudere generaties dienen te  wachten, zou wetenschappelijk en ethisch totaal onverantwoord zijn.   

-          Sommige modellen schatten dat 40 à 50% van de inwoners uit de VS en Europa volgende zomer gevaccineerd zal zijn. Dat betekent dat een organisator als die een vaccinatiebewijsbeleid wil voeren om de toegang tot het festivalterrein al dan niet te ontzeggen, sowieso op basis hiervan de helft van de bevolking uit de VS en Europa die niet gevaccineerd zal zijn, moet uitsluiten wat niet strookt met het antidiscriminatiebeleid dat (festival)organisatoren al jaren hoog in het vaandel dragen.

-          Pas in het vierde kwartaal, vanaf november 2021 wordt verwacht dat we stilaan terug zullen belanden in een normalere situatie en de meeste restricties in de VS en Europa opgeheven worden.

-          Het is onduidelijk of andere landen of regio’s die minder welvarend zijn, even snel of sneller hun bevolking zal kunnen vaccineren als wat Europa en de VS zou kunnen. Ook uit die streken komen festivalgangers overgevlogen.

-          Hoedanook wordt het sowieso nog een logistieke uitdaging van jewelste, welk vaccin er straks mag toegediend worden en of er daarvoor één dan wel meerdere dosissen toegediend moeten worden, het transport met droogijs moet gebeuren of niet …

Conclusie: er zijn nog zo veel onzekerheden en onbekenden in dit verhaal dat we massaevenementen voor september 2021 weinig waarschijnlijk achten. Als er in 2021 festivals en concerten doorgaan voor die datum zullen die in eerste instantie kleinschaliger zijn en vooral voor de lokale markt dienen.

< Bert Hertogs >  


Do you like our reviews and pictures?
Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.
You make an independent website like ours possible. Thanks!Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter