New Event Onderworpen

Bourla Antwerpendonderdag 14 juni 201820:00

“Ze zullen me snel vergeten.” Met deze woorden van het hoofdpersonage Michel eindigt Platform, de roman van Michel Houellebecq die in 2005 door Johan Simons op het toneel werd gebracht. Michels woorden vatten een wereldbeeld samen. De westerse beschaving hinkt op haar laatste benen, een tijdperk is voorbij, en daarmee ook alle kansen om nog gelukkig te worden. De vraag is dan: wat nu?

Houellebecqs laatste roman Onderworpen geeft hierop een antwoord. In deze toekomstfictie heeft de chaotische, neoliberale wereld van Platform plaatsgemaakt voor een nieuwe orde. Frankrijk wordt geregeerd door de democratisch verkozen moslimbroederschap, de nieuwe regering zorgt voor een stabiel maatschappelijk klimaat. Met als prijs: de inperking van een aantal vrijheden, de onderwerping van de vrouw en de verwerping van de waarden van de Verlichting. François, het hoofdpersonage, laat zich maar al te graag onderwerpen aan het opgelegde geloof. “Het zou de kans zijn op een tweede leven dat weinig met het eerste te maken had.” Geplaagd door een defaitistische kijk op de westerse samenleving én op zijn eigen leven, hoopt François op een nieuwe kans om gelukkig te worden. Ook in de liefde.

Voor de regie van Onderworpen slaat Johan Simons de handen in elkaar met Chokri Ben Chikha van het Gentse Action Zoo Humain (AZH). Dit collectief bestaat uit performers en onderzoekers, met verschillende etnisch-culturele achtergrond. AZH onderzoekt de superdiversiteit en de beeldvorming van etnische minderheden in de westerse wereld. Het uitgangspunt van deze samenwerking tussen NTGent en AZH is een tweeluik. Johan Simons’ regie van Platform wordt opnieuw opgevoerd, met een nieuwe cast, die ook de bezetting wordt van Onderworpen. Beide voorstellingen kunnen apart, dan wel als tweeluik worden bekeken.

EXTRA! NTGent en Action Zoo Humain willen liefhebbers van het boek Onderworpen en toeschouwers uit alle zalen waar de voorstelling speelt, de kans geven om van mening te wisselen. Ze nodigen iedereen uit om vrijuit te discussiëren over alle thema’s die in het boek en de voorstelling aan bod komen. Elke lezer leest het boek immers door zijn eigen unieke bril. 

Hoe leest u Onderworpen? Laat uw reactie achter op wijlezenonderworpen.be 

Tickets: www.toneelhuis.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter