>>

New Event Die weise von Liebe und Tod

Kaaitheater Brusselwoensdag 2 december 201520:30

Info:

Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas

Het poëtische proza van Rilke, gedanst als een verhaal

Rainer Maria Rilke schreef met zijn Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke een zinnelijke koortsdroom die tussenruimtes opent tussen proza en poëzie, lied en vertelling, man en vrouw, liefde en dood. Anne Teresa De Keersmaeker benadert Rilkes poëtische proza als een partituur. “Hoe belichaam je taal, dans je een verhaal? Hoe kan je vanuit je ademhaling, een van de meest elementaire bewegingspatronen, tot choreografi e komen? Wat gebeurt er als je de logica van een tekst confronteert met een daarvan onafh ankelijke bewegingslogica? De beweging onderlijnt, accentueert of illustreert het verhaal, en toch behoudt ze een eigen logica, een autonome schoonheid, los van de tekst.”


Tickets: www.demunt.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

>>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news