>>

New Event Beytna

deSingel Antwerpenwoensdag 18 januari 201720:00

Info:

‘Beytna’ betekent in het Libanees: uitgenodigd worden bij iemand thuis. Eten speelt daarbij een wezenlijke rol. Zo ook in deze voorstelling. Een gelegenheidscollectief van dansers en muzikanten uit verschillende continenten en culturen ontmoeten elkaar rond een banket. De zeven kunstenaars koken, eten, drinken, praten en dansen. Aan tafel houden ze de hedendaagse dans uit ieders land tegen het licht. Hoe verhoudt die zich tot de traditie? En wat is precies de betekenis van ‘hedendaags’?

De Libanese choreograaf Omar Rajeh, zijn collega-choreografen Hiroaki Umeda, Anani Sanouvi en Koen Augustijnen uit respectievelijk Japan, Togo en België en drie broers- luitspelers uit Palestina, het befaamde Trio Joubran, vieren de rijkdom van culturele en artistieke diversiteit. Feest u mee?


Tickets: www.desingel.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

>>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news