>>

New Event Moeder

deSingel Antwerpendonderdag 15 december 201620:00

Info:

Choreografen Gabriela Carrizo en Franck Chartier hebben een eigen taal en stijl ontwikkeld. Figuren bevinden zich in een hyperrealistische en tegelijk bevreemdende setting, het alledaagse krijgt er een surreële dimensie. De focus ligt op de taal van het lichaam, niet op tekst. Centraal thema bij Peeping Tom: het gevoel in verschillende dimensies en werelden te leven. Geheimzinnige beelden roepen vragen op van waaruit denkbeeldige, parallelle universums ontstaan. Het gaat bij de makers niet alleen om het ruimtelijke, maar ook om het mentale, het onzichtbare en onberekenbare van een gedachtegang. Wat ligt onder het verborgene, wat niet in woorden te vatten valt? 
‘Moeder’ is het tweede luik van een familietrilogie. Een evocatie van de wereld van het geheugen en de verbeelding van gemis.


Tickets: www.desingel.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

>>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news