Disclaimer Concertnews.be | Concertnews.nl e.a.

wherever. whenever. 24h/24 7d/7

Concertnews.be 

Deze overeenkomst met de gebruiker dient doorgenomen te worden alvorens de website concertnieuws.be en/of concertnews.be te consulteren. Het volgende geldt zowel voor de site concertnews.be, concertnieuws.be, concertnews.nl en musicnews.be dewelke dezelfde inhoud hebben, doch een ander webadres alsook zijn social media twitter.com/concertnieuws, facebook.com/concertnieuws en facebook.com/concertnews. Door gebruik te maken van deze site en zijn hoofd-en subpagina’s, en/of zijn social media gaat de gebruiker akkoord met de volgende gebruiksovereenkomst. Zo niet, dient gebruiker zijn bezoek aan concertnieuws.be/concertnews.be te beëindigen:

Wat doen we?

concertnieuws.be/concertnews.be kondigt live uitvoeringen aan waar de muziek prominent aanwezig is (musical, opera, instrumentale muziek, concerten, cabaret en revue) en concentreert zich vooral op de as Brussel - Antwerpen en in tweede instantie alles daarbuiten. We proberen daar aanwezig te zijn waar andere media niet zijn. We proberen een gezonde mix te brengen rond concerten van nieuw talent en gevestigde waarden. Voor concerten van (beginnende) groepen of artiesten/festivals met een zeer groot publieksbereik willen we over de grenzen heen gaan. Tevens doet concertnews.be aan verslaggeving ivm deze evenementen door het publiceren van recensies. Daarnaast brengt het ook een agenda met een selectie van evenementen die volgens de redactie de moeite lonen en die een publiek bereiken van 1000 mensen en meer en die plaatsvinden in deze regio. Concertnieuws.be verkiest om recensies te maken van concerten die in een zaal plaatsvinden boven een openluchtevenement omdat de omstandigheden om een concert bij te wonen dan de beste zijn. Wat niet wegneemt dat we in de zomer niet hier een daar aanwezig zijn op een festival buiten de regio Brussel - Gent - Antwerpen. Deze festivals worden dan ook per uitzondering vermeld in onze agenda.

Concertnieuws.be/concertnews.be publiceert tevens persberichten van diverse organisatoren die een concert op deze wijze willen aankondigen. De redactie van concertnieuws.be/concertnews.be beslist autonoom welke persberichten worden gepubliceerd en welke niet en dit om uiteenlopende redenen.

Hoe verder het concert of festival verwijderd is uit deze regio:
- hoe groter de impact (publieksbereik) het concert/festival dient te hebben
- hoe origineler het festival/concert dient te zijn qua programmatie (nieuwe of gevestigde waarden)
om concertnieuws.be/concertnews.be te halen.

Rechten:
a/ teksten en audio-interviews

Alle rechten mbt de recensies en de audio-interviews liggen bij de uitgever van www.concertnieuws.be en www.concertnews.be. Het volledig of gedeeltelijk gebruiken van deze concertverslagen en/of de inhoud van de audio-interviews is enkel toegelaten na een voorafgaand schriftelijk akkoord met de uitgever. Het gedeeltelijk gebruik maken van deze recensies (met uitzondering van de audio-interviews) voor educatieve doeleinden (het schrijven van een verslag voor school in het kader van de lessen Nederlands of Muzikale Opvoeding bvb) is wél toegelaten mits:
- bronvermelding (www.concertnieuws.be/www.concertnews.be)
- het geheel van citaten niet langer is dan 500 tekens (exclusief spaties). Zo niet, is ook hier een voorafgaand schriftelijk akkoord nodig. Onder schriftelijk akkoord wordt ook elektronische communicatie per e-mail verstaan. Hermontage van audio-interviews is niet toegestaan. Quotes uit audio-interviews mogen nooit gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Geïnterviewden worden steeds mondeling op de hoogte gesteld dat een audio-interview online wordt geplaatst en de stem van geïnterviewde te beluisteren is. Indien zij hierop ingaan, en het audio-interview dus wordt afgenomen, geven zij impliciet toestemming aan de uitzending en montage daarvan. Geïnterviewden krijgen nooit - in welke vorm dan ook- een vergoeding voor het interview dat zij toestaan aan concertnieuws.be/concertnews.be. Concertnieuws.be/concertnews.be knipt voornamelijk euh’s, pauzes, stopwoorden, herhalingen en dergelijke weg. Concertnieuws.be/concertnews.be streeft ernaar om dergelijke interviews waarheidsgetrouw te monteren om te streven naar een quasi integrale weergave. Concertnieuws.be/concertnews.be heeft het recht delen van of een gans audio-interview niet online te plaatsen om uiteenlopende redenen. Concertnieuws.be/concertnews.be heeft het recht om haar audio-interviews op een externe server te plaatsen en deze bestanden via verschillende externe kanalen aan te bieden (bvb Itunes, ...) waarvan de server(s) niet dezelfde zijn als die van concertnieuws.be/concertnews.be.

Persberichten van organisatoren die we publiceren, mogen niet hergepubliceerd worden, zonder de toestemming van de desbetreffende organisator.

b/ foto’s
Concertnieuws.be/concertnews.be doet beroep op foto’s en beeldmateriaal dat kostenloos en rechtenvrij wordt aangeleverd door organisatoren of (beginnende) eventfotografen. Hergebruik van dergelijke foto’s is dus verboden. De naam van de fotograaf in kwestie wordt steeds vermeld. Concertnews.be plaatst zijn logo op alle foto’s hoewel het niet de eigenaar is van dit beeldmateriaal. Alle rechten van de beelden, ook van de (beginnende) eventfotografen die aangesloten zijn bij concertnews.be, blijven namelijk bij de fotograaf in kwestie. De afgesproken conventie is dat alle foto’s die op concertnews.be, andere domeinnamen en social media verschijnen, het logo van concertnews.be dragen of het nu om foto’s gaat van (beginnende) eventfotografen aangesloten bij concertnews.be of niet (foto’s aangeleverd door organisator, (tour)management, record label, enz.). De hoofdreden van deze beslissing is om eenvormig en consequent foto’s te tonen aan de lezer van concertnews.be. De lezer dient dit logo op de foto dan ook uitsluitend te interpreteren als “dit is een foto gepubliceerd door concertnews.be.” Een organisator geeft toestemming en het gebruiksrecht van foto’s indien het om bvb. podiumproducties gaat waar het te storend werkt om verschillende fotografen tegelijkertijd hun werk te laten doen of wanneer een (tour)manager om welke reden dan ook geen of slechts een beperkt aantal externe fotografen toelaat tijdens een optreden of voorstelling. In dat geval voorziet de organisator concertnews.be van gratis en rechtenvrij gebruik van hun beeldmateriaal in het kader van vrije nieuwsgaring. Dat is ook zo het geval bij (beginnende) eventfotografen die ons kostenloos de toestemming en het gebruiksrecht geven zodat hun foto's van hun website, Flickrpagina,enz. consulteerbaar zijn op www.concertnieuws.be en www.concertnews.be. Foto’s van fotoverslagen staan niet op de servers van www.concertnieuws.be of www.concertnews.be. Enkel een foto die een recensie van een beeld voorziet, staat wel op onze servers. Concertnieuws.be/concertnews.be is weliswaar geen eigenaar van deze foto’s en werd enkel een gebruiksrecht verleend. Merkt u toch een foto die niet kostenloos en/of rechtenvrij is, dan verzoeken we u contact op te nemen met redactie (at) concertnieuws.be opdat deze verwijderd kunnen worden. Indien u geïnteresseerd bent in een foto die gepubliceerd werd op concertnews.be, dan dient u contact op te nemen met de fotograaf in kwestie omdat hij of zij alle auteursrechten blijft behouden.

c/ audiovisueel materiaal
Concertnieuws.be/concertnews.be heeft respect voor de uitvoerende kunstenaars, producenten, tekstschrijvers, componisten en uitvoerders. Op de webruimte die concertnieuws.be/concertnews.be ter beschikking heeft, staat geen enkel videofragment dat auteursrechtelijk beschermd is. Dat is technisch ook onmogelijk: de webruimte die concertnieuws.be/concertnews.be ter beschikking heeft, is daarvoor te beperkt. Tevens besloten we om geen video's van Youtube/Dailymotion/My Space ea te embedden op concertnieuws.be/concertnews.be noch om ernaar te linken. De keuze daarvoor is louter auteursrechtelijk. Het is voor ons onmogelijk om na te gaan welke videofragmenten gedoogd worden of welke officiële content zijn. Tevens zou het ons te ver brengen om constant te moeten onderhandelen met de verschillende rechthebbenden en beheersvenootschappen (en te wachten op een antwoord per mail). Vandaar dat u via concertnieuws.be/concertnews.be dergelijke filmpjes niet kan bekijken of ernaartoe kan surfen. Bloggers van over heel de aardbol raden we trouwens hetzelfde aan en zich in regel te stellen met de auteurswetgeving en bij de minste twijfel dit met de verschillende beheersvennootschappen te bespreken. Meer info hierover vindt u bij volgende beheersvennootschappen in België: voor muziekcomposities (Sabam), voor TV-producties (het productiehuis in kwestie, de TV-zender of de BAVP), voor videoclips (Imagia), voor audiovisuele dramatische werken (SACD) en voor uitvoerende kunstenaars (Uradex).

d/ hyperlinks
concertnieuws.be/concertnews.be gebruikt links naar externe websites, of laat (foto)grafische inhoud zien van andere externe websites met toestemming van betrokken websites. Concertnieuws.be/concertnews.be en diens uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch van hun privacybeleid, diensten, praktijken en hun werking. Andersom is concertnieuws.be/concertnews.be niet verantwoordelijk voor websites (hun inhoud, praktijken, werking) die een hyperlink naar concertnieuws.be/concertnews.be plaatsen.

Privacy
Concertnieuws.be/concertnews.be houdt statistieken bij van zijn gebruikers, welke pagina’s zij consulteren, welke webbrowser gehanteerd wordt, uit welk land en gemeente/stad zij komen, via welke weg zij op de site belandden, hoe lang zij er verbleven, enz. Met deze informatie probeert concertnieuws.be haar aanbod af te stellen op dat van de noden van haar bezoekers. Voor meer info hierover gelieve de website van Google Analytics en Google Adsense te raadplegen.

Cookies
Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?
We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?
U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Aansprakelijkheid
Concertnieuws.be/concertnews.be kan niet aansprakelijk worden gesteld mbt onjuiste of gedateerde info op haar site. Dit heeft ook betrekking tot de concertagenda die zij publiceert. De redactie beslist autonoom welke evenementen deze agenda halen. De uitgever is niet verantwoordelijk voor programmatiewijzigingen (mbt de locatie, de datum, het aanvangsuur, het programma (de vermelde artiest(en)-of groepsn(a)am(en)) enz.) van het evenement. Ook al wordt concertnieuws.be/concertnews.be met de nodige zorg gemaakt, een tikfout- zeker mbt uren en data- is snel gebeurd. Vandaar dat wij bezoekers steeds aanraden om voor de meest actuele stand van zaken het toegangsticket te controleren en de website van de desbetreffende organisator.

Als gebruiker of organisator zal u er alles aan doen om de uitgever van concertnieuws.be/concertnews.be te beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand,accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van concertnieuws.be of concertnews.be, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Concertnieuws.be/concertnews.be is niet verantwoordelijk voor info en beeldmateriaal (in welke vorm dan ook) dat niet op haar servers staat (maar naar waar eventueel wel naar gelinkt wordt). Elektronische communicatie wordt door gebruikers , organisatoren en concertnieuws.be/concertnews.be beschouwd als rechtsgeldig. Vermits concertnieuws.be/concertnews.be een site is en dus een vluchtig medium, dat snel een update kan verstrekken, of info kan wijzigen, erkent de gebruiker of organisator dat onderling overleg dient te primeren om tot een akkoord te komen. Concertnieuws.be/concertnews.be probeert op een zo objectief mogelijke manier evenementen te verslaan door zowel te zeggen wat we goed vonden als wat we (eventueel) minder vonden. We willen waarheidsgetrouw melden wat we van een evenement vonden en dat met het nodige respect voor de kunstvorm en kunstenaar. De sector kan er alleen maar (nog) beter van worden.

Evaluatiecriteria
Concertnieuws.be/concertnews.be werkt op een andere manier dan de meeste mass media. Zij hanteren drie vragen namelijk: Past de band/artiest en diens concert in ons format? Hebben we ruimte (plaats) of tijd ter beschikking? Hoe ondersteunen we de band of artiest? Bij concertnieuws.be/concertnews.be is het antwoord op vraag 1 sowieso "ja" omdat alle genres, artiesten en bands aan bod kunnen op onze site. Ruimte hebben we sowieso, al moeten ook onze team members keuzes maken wegens tijdsgebrek, verschillende concerten op één avond, enz. Hét grote verschil is dat een band/artiest er steeds moet staan en zich steeds moet bewijzen om een positief verslag te krijgen op concertnews.be. Dat is het grootste verschil met mass media die een beleid hanteren, bands/artiesten mee hypen tot zelfs volledig doodzwijgen. Vaak merk je dat bepaalde artiesten niets fout kunnen doen bij sommige media, omdat ze hun support, hun steun genieten. Bij concertnews.be durven we de dingen bij naam noemen. Ook onze helden kunnen ons teleurstellen en we zullen dat dan ook zeer duidelijk communiceren, mocht dat het geval zijn. Het aantal sterren dat we aan een evenement geven, durft dus af te wijken van mass media. Centraal in onze beoordeling van élk concert of podiumvoorstelling, ongeacht het genre, staat VIC - King: C staat voor Context (elke review is context (genre)-,plaats- én tijdsgebonden), I staat voor Inhoud (Wat zien we, wat horen we?) en V staat voor Vorm (Hoe wordt de Inhoud gepresenteerd?). Bij een goed concert of podiumvoorstelling is VIC Koning, matcht zowel de vorm met de inhoud en beide ook nog eens in de ruimere context (plaats, tijd, ruimte en genre). Dát zijn de basiscriteria van concertnews.be.

Concertnieuws.be/concertnews.be geeft maximum 3 sterren. 1 ster staat voor onvoldoende, 2 sterren voor voldoening t.e.m. onderscheiding. 3 sterren staat voor grote onderscheiding en meer. 5 sterren geven we énkel wanneer het om een once in a lifetime experience gaat. Dat verklaart de kloof tussen drie en vijf sterren. Op concertnieuws.be/concertnews.be geven we dus géén 3,5 / 4 of 4,5 ster. Kort samengevat verhoudt Concertnieuws.be/concertnews.be in zijn sterrensysteem zich dus zoals de Britse pond (Concertnews) zich tegenover de euro (mass media) verhoudt met een variabele wisselkoers. 1 ster bij concertnews.be is dus ongeveer gelijk aan 1,5 ster bij mass media die een systeem t.e.m. 5 sterren hanteren. Om kort te zijn: we willen de lezer aanzetten om het verslag te lezen. Het aantal sterren meer of minder, daar zou het niet om mogen draaien.

Wedstrijden
concertnieuws.be/concertnews.be lanceert op geregelde tijdstippen een wedstrijd. Tickets, albums, dvd's, meet and greets, goodie bags, enz worden onder andere weggegeven. Deze wedstrijden worden pas aangekondigd wanneer er een schriftelijk akkoord (via e-mail) is tussen de concertsite enerzijds en de partner die wedstrijdmateriaal ter beschikking stelt anderzijds.

Concertnieuws.be/concertnews.be is niet aansprakelijk - in welke vorm dan ook - voor verlies, beschadiging, vertraging van de bezorging (al dan niet door staking) van het wedstrijdmateriaal door post-of koerierdiensten noch voor de beschadiging ervan door derden. Daarnaast is de concertsite niet aansprakelijk wanneer een organisator - tegen de schriftelijke afspraken in - de toegang weigert aan een wedstrijdwinnaar die een ticket won via concertnieuws.be/concertnews.be of er nu een vergissing in het spel is bij de organisator of niet. Indien het evenement waarvoor een wedstrijdwinnaar een ticket won, afgelast wordt, geeft dit hem/haar niet het recht op een andere prijs of welke compensatie dan ook en kan dit niet geruild worden voor geld. Concertnieuws.be/concertnews.be is voor geen enkel ongeval verantwoordelijk en welke schade daar ook uit mocht voortvloeien voor (op weg naar), tijdens en na (op weg van) het evenement waarvoor een wedstrijdwinnaar één of meerdere tickets als prijs mocht ontvangen via concertnieuws.be/concertnews.be.

Wedstrijdmateriaal is nooit inwisselbaar voor een andere prijs en is niet overdraagbaar wanneer het om tickets gaat die op naam van de winnaar staan. Gewonnen prijzen kunnen nooit geruild worden voor iets anders en kunnen ook niet in geld omgezet worden. Een winnaar kan een prijs wel weigeren door dit per mail te laten weten of door hem terug te sturen. Ook dan heeft een wedstrijdwinnaar weliswaar geen recht op compensatie.

Concertnieuws.be/concertnews.be kan op elk moment een prijs of het aantal te winnen prijzen wijzigen. De concertsite kan de duur van de wedstrijd verlengen of verkorten wanneer zij daar goede redenen voor heeft. Ook heeft concertnieuws.be/concertnews.be het recht om een wedstrijd in te trekken of uit te stellen om welke reden (die al dan niet buiten de wil van de concertsite ligt) dan ook, of om het aantal uitgereikte prijzen te verkleinen of vergroten wanneer dat aangewezen is.

Concertnieuws.be/concertnews.be is niet aansprakelijk voor technische problemen mbt de server (wedstrijdpagina die tijdelijk niet beschikbaar is wegens onderhoudswerkzaamheden van de server(s), time outs, e.d.) of de foutieve weergave van de wedstrijdpagina in een (verouderde) browser van de bezoeker waardoor deze in de onmogelijkheid zou verkeren om deel te nemen.

Elke wedstrijddeelnemer krijgt een unieke cijfercombinatie wanneer die meedoet aan een wedstrijd van concertnews.be/concertnieuws.be. Uit alle juiste inzendingen waarvan we een volledig en correct ingevuld formulier ontvingen, kiest een computer autonoom en volstrekt willekeurig een of meerdere random getal(len) afhankelijk van het aantal prijzen. De winnaars worden met andere woorden door een computer getrokken. Indien na een eerste trekking onvoldoende winnaars werden gevonden, volgt een ultieme en laatste tweede trekking. Mocht concertnieuws.be/concertnews.be dan nog met prijzen blijven zitten omdat opnieuw geen winnaar(s) gevonden werden, dan worden deze overgebleven prijzen geschonken aan goede doelen.

De uitslag van de wedstrijd(en) op concertnieuws.be/concertnews.be is bindend , onherroepelijk en kan niet aangevochten worden, op welke manier dan ook. Over de uitslag wordt niet verder gecorrespondeerd dan de bekendmaking op concertnieuws.be/concertnews.be. Wanneer een bezoeker deelneemt aan een wedstrijd op concertnieuws.be/concertnews.be gaat die akkoord dat zijn/haar voornaam, naam en woonplaats mogelijks gepubliceerd wordt op concertnieuws.be/concertnews.be.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news