New Event Genderless

CC Berchemdonderdag 1 februari 201820:30

Maryam K. Hedayat onderzoekt in haar multimediale voorstelling GENDERLESS, de nood aan een nieuwe definitie van gender.

GENDERLESS zoekt antwoorden op de vraag of én hoe we functioneren vanuit overgeleverde concepten, verhalen en clichés om man- vrouwrollen te identificeren.

Houdt dominante (beeld)cultuur het vastgeroeste denken over gender in stand? Hoe worden patronen van genderongelijkheid gehonoreerd en benadrukt? Hoe zwaar wegen bepaalde historische, culturele, populaire en of actuele standpunten over gender vandaag nog door in ons denken?
Kunnen we een basisdenken over man/vrouw zijn doorbreken? Kunnen we nieuwe archetypen creëren? Welke definities en concepten bestaan er?
Of moet er net geen definitie zijn? Moeten we streven naar een queer maatschappij?

Via interviews gaat Maryam na hoe taal, beeldvorming, cultuur en religie verantwoordelijk zijn voor een mannelijke of vrouwelijke connotatie bij bepaalde concepten en ideeën. Hoe sterk is onze beeldvorming gevormd door achtergrond en cultuur? Welke rol spelen mythes, sprookjes, archetypes ? Wat is de invloed van ‘feministische’ schrijfsters als Simone De Beauvoire, Judith Butler of Virginia Woolf?

In dit artistiek onderzoek mixt Maryam K. Hedayat interviews, nieuwe en oude reclame - en filmfragmenten, nieuwe media en communicatietools tot een theatrale video-installatie. In een audiovisueel opgezet landschap creëert zij een dialoog en worden standpunten losgelaten op de toeschouwer. Het publiek bevindt zich in een multimediale landschap en is actief getuige.

GENDERLESS treedt ook buiten de theaterzaal en creëert een online platform via Facebook, Instagram en Twitter.

Genderless was als work in progress te zien tijdens Mestizo Arts Festival 2015. De vorderingen van dit artistiek onderzoek werden getoond tijdens Mestizo Arts Festival 2016.
Genderless, een artistiek onderzoek van Maryam K. Hedayat, ism Judith Clijsters en scenografenduo 88888 ( Jeroen Verrecht en Karel Burssens) met de steun van kunstZ & C-Mine Genk, KVS, CC BE en Mestizo Arts Festival.

Tickets: www.ccberchem.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news