New Event Kuzikiliza

Monty Antwerpendonderdag 23 november 201720:30

Kuzikiliza  (= ‘zich laten horen’ in het Swahili) is een meertalige, interdisciplinaire voorstelling, die communicatie en haar mechanismes in vraag stelt. Het gaat dus niet alleen om de boodschap zelf, maar ook om de middelen die we inzetten om die boodschap over te brengen. Soms kan een andere vorm van transmissie ons vanuit een andere invalshoek naar informatie laten kijken en ons een beter inzicht geven in de nuances en draagwijdte van hetgeen er wordt gecommuniceerd.

De aanleiding en inspiratiebron die aan de basis van deze voorstelling ligt, is de toespraak van Patrice Lumumba bij de onafhankelijkheid van Congo op 13 juni 1960. Een speech die nog altijd actueel is. Want ligt achter de onafhankelijkheid van een land niet de ontvoogding van een heel volk en achter de ontvoogding van een volk, niet de onafhankelijkheid van ieder mens? Hoe het verleden te verzoenen met het heden, terwijl het proces van dekolonisering nog in volle gang is?

In Kuzikiliza komen drie zeer verschillende mannen samen, die gezamenlijk een toespraak willen houden. Voor hen bestaat de ideale communicatie, die daarvoor noodzakelijk is, uit drie elementen: tekst, klank en beweging. Elk van de drie mannen heeft e?e?n van die elementen als specialiteit. Het feit dat ze complementair zijn vormt enerzijds hun kracht, anderzijds zijn hun onderlinge verschillen ook de achilleshiel van de groep.

concept, creatie en performance Pitcho Womba Konga | cocreatie en coperformance Karim Kalonji en Joost Maaskant | regie Mike van Alfen | productie Skinfama coproductie KVS en ARSENAAL/LAZARUS | i.s.m. Kultuurfaktorij Monty, De School van Gaasbeek, Pianofabriek/Citylab en Mestizo Arts Festival | met de steun van VGC Brussel

ENG
Kuzikiliza – “making yourself heard” in Swahili – is a multilingual, interdisciplinary performance that causes communication and its mechanisms to wobble. Pitcho Womba Konga’s starting point was Patrice Lumumba’s speech to mark Congo’s independence on 30 June 1960 – a speech that is still topical today. For surely behind the independence of a country lies the emancipation of an entire people; and surely, behind the emancipation of a people, lies the independence of every human being? How do we reconcile the present and the past while the process of decolonisation is still ongoing?

concept, creation, performance Pitcho Womba Konga | cocreation en coperformance Karim Kalonji en Joost Maaskant | direction Mike van Alfen | production Skinfama | coproduction KVS en ARSENAAL/LAZARUS | in collaboration with Kultuurfaktorij Monty, De School van Gaasbeek, Pianofabriek/Citylab en Mestizo Arts Festival | with the support of VGC Brussels

Tickets: www.monty.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news