New Event BOG2

CC Brasschaatvrijdag 31 maart 202320:00

Een tweede poging om het leven te herstructureren. Tien jaar geleden deden vier net afgestudeerde twintigers een poging om in een voorstelling het leven te herstructureren. Een poging om dat wat je ‘je leven’ noemt, te overzien. De voorstelling ging in première en voor even leek het klaar en af, maar net zoals het leven kon deze voorstelling nooit echt af zijn. Ze namen zich voor om deze voorstelling elke tien jaar opnieuw te maken totdat de laatste van hen de laatste adem zou uitblazen. In 2023 is het zover en maakt BOG. het tweede deel van hun levenswerk over het leven. In een veranderde wereld, met verouderde lijven, geboren kinderen, gestorven familieleden en gekantelde perspectieven doen vier dertigers een tweede poging het leven te herstructureren. Ze zoomen uit op de complexe veelheid van het bestaan, hopend dat het grotere geheel duidelijk wordt. Net zoals wanneer je vanuit een opstijgend vliegtuig de structuren van de chaotische stad herkent. BOG. maakt filosofische, talige, muzikale voorstellingen over wezenlijke thema’s uit het leven van ieder mens. Sinds de eerste voorstelling BOG. ‘een poging het leven te herstructureren’ (2013) maken we werk over alles waar de mens vat op tracht te krijgen, maar te groot is om vast te pakken. Over thema’s waar ieder mens in het dagelijks leven mee te maken krijgt: het gehele leven, de mening, geloof, tijd en beweging, het verschil tussen volwassenen en kinderen, existentiële eenzaamheid, rouw, taal en identiteit.

Tickets: www.brasschaat.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter