New Event EXIT

HetPaleiszondag 17 maart 202415:00

EXIT is een spannende voorstelling vol beweging en acrobatie. Choreograaf Piet Van Dycke maakte deze voorstelling met vier circusartiesten, elk gespecialiseerd in een andere discipline: bascule, straps, trapeze en acrodans.

Tickets: www.hetpaleis.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter