New Event Het Mengelmoes

CC Brasschaatvrijdag 26 april 202420:00

Gene Bervoets brengt ‘Het Mengelmoes: Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên’ op de planken: een selectie liederen uit het Antwerpse verzamelhandschrift ‘Het Mengelmoes’ van 1696. Dit anonieme handschrift dat onder de radar van de censor bleef, biedt een unieke inkijk in de onofficiële, door de Kerk niet-goedgekeurde Antwerpse cultuur aan het einde van de zeventiende eeuw. Geen geestelijke gezangen en religieuze liedteksten, maar wel seks, volkse humor, de duivel, overmatig drankgebruik, geweld, libertinisme en pornografie.

De muzikale begeleiding tijdens deze unieke voorstelling wordt verzorgd door het Antwerpse ensemble Koperkwintet Brassery, onder meer bekend van de luisterboeken ‘Mowgli van de Wolvenhorde’ en ‘De oase van Douz’. De muzikanten van Brassery zijn allen vertrouwd met zeer uiteenlopende muziekstijlen: van barokmuziek over wereldmuziek, kleinkunst, bigband en hedendaags werk, tot popmuziek.

Voor Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên gebruikt de drijvende kracht achter Brassery, Marc Goris, de authentieke en meer dan drie eeuwen oude melodieën waarop de liederen in ‘Het Mengelmoes’ origineel zijn geschreven.

De teksten en melodieën in Het Mengelmoes werden voor zijn doctoraatsproefschrift onderzocht door dr. Sven Molenaar. Hij schreef het boek ‘Het Mengelmoes: Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên – populaire geschiedenis van het zeventiende-eeuwse Antwerpse Volksleven’.

Tickets: www.brasschaat.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter