New Event Apenverdriet

CC Schotendonderdag 23 november 202320:00

In de late uren na het herenigingsfeest van de vijftigjarige Juliette en haar man, zijn alle gasten vertrokken, op één na. Mara, een jonge vrouw, blijft achter. Juliette heeft Mara nooit eerder gezien. Uit beleefdheid gooit Juliette de jonge vrouw niet metéén de deur uit. Ze zijn allebei moe van zichzelf en van het leven. Beetje bij beetje geven beide vrouwen zich op gedoseerde wijze helemaal bloot aan elkaar. Er ontstaat meer en meer toenadering en zelfs solidariteit.

Apenverdriet ademt een prachtige en bij vlagen groteske bewegingstaal uit. Een ingenieus decor versterkt de lichamelijkheid van de voorstelling.

Tickets: ccschoten.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter