New Event Jordy

CC Schotenvrijdag 23 februari 202420:00

Jordy is een doodnormale, zeer getalenteerde, intelligente jongeman. Maar toch anders dan de meesten. Jordy is een instellingenkind. De rechter vond dat zijn ouders niet voor hem konden zorgen: van instelling, naar pleeggezin, naar instelling dus… 

Jordy zijn blik op de wereld wordt verstoord door Sophie-Charlotte, een weggelopentienergriet van rijke komaf die het thuis niet meer kon uithouden. Waar Jordy niks van heeft, heeft Sophie-Charlotte te veel van: twee moeders en vaders, twee huizen, zelfs twee namen. 

Met JORDY onderzoekt De Mannschaft sociale ongelijkheid. Niet iedereen vertrekt gelijk aan de streep. Erven kinderen de kansen van hun ouders?

Tickets: ccschoten.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter