New Event Voorjaarsontwaken

CC Schotenzaterdag 9 maart 202420:00

Binnen de muren van een schooltoneel repeteert een groep jongeren voor het leven en steken fictie en realiteit elkaar aan. Ze ontdekken de wereld, elkaar, zichzelf en de daarbij horende driften en perikelen, en dit terwijl hun lichaam hen overwoekert en sneller groeit dan hun hoofd kan bijhouden. Grenzen worden even snel getrokken als onduidelijk gemaakt. Wat verwarrend voelt, kwetst net zo goed als dat het zalft. Zeker wanneer het allemaal maar theater is.

Voorjaarsontwaken speelt zich af in het schemergebied tussen kind en volwassene. Een emotionele coming of age binnen een zwijgende maatschappij.

Tickets: ccschoten.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter