New Event Mozarts Requiem

deSingel Antwerpenzondag 3 maart 202415:00

Een dodenmis geschreven op de rand van het eigen sterfbed. Het maakt dat er rond Mozarts Requiem een onweerstaanbare mythe zweeft. Al brengen Mozarts klanken zelfs zonder de toverkracht van de mythe ontroering teweeg. Het is muziek die bovenal eerbied ademt: voor het verleden, voor het heden, én voor de dood. Met passages die een vurige angst ademen, maar ook stukken vol dansend verlangen, en ten slotte voorzichtige troost. 

Chef-dirigent Kristiina Poska nodigt opnieuw haar landgenoten van het Estonian Philharmonic Chamber Choir uit. Samen met een knap solistenkwartet tekenen ze voor een fijnbesnaarde vertolking van deze missa pro defunctis. Daarnaast brengt het koor ook het intrigerende Kreek’s Notebook van de Estse componist Tõnu Kõrvits. Hij vat zijn werk op als een zakboek vol Estse volkshymnes, vergeten muziek die nauw verweven is met de geschiedenis van het land. Kõrvits boetseert er hypnotische klanklandschappen mee, vol weemoed en subtiele harmonische kleuren.

Tickets: www.desingel.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter